Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lapsevanemale

Prindi Home
 

MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi juhatuse otsus:

 

1. Toiduraha maksumuse kinnitamine eralasteaias Kaur

1.1.Kinnitada alates 01. detsembrist 2023.a toidupäeva hinnaks 3.90 eurot lapse kohta, millest Rakvere linn tasub 0,30 eurot ja lapsevanem tasub 3,60 eurot/päev. Toidupäeva maksumus tõuseb 40 senti.

Palun pane kodulehele nii:
 
2. Õppemaksu kinnitamine eralasteaias Kaur
 
2.1. Lapsevanema poolt makstava osa ehk kohatasu suurus kalendrikuus on 1. jaanuarist 2024. a: sõimerühmas 98,40€ (mis on 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast) ja aiarühmas 73,80€ (mis on 9% kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast).
 
2.2. Alates 1. jaanuarist 2024. a on lapsevanema poolt lapsehoius makstav kuutasu 98,40 eurot (mis on 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast).
 
NB! Soodustus õppemaksule
 
Lasteaiarühmas vanemate poolt kaetava osa tasumisest on lapsevanem vabastatud 50% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last.
 

 

Web2
 
Kvaliteetne kodulehekülg