Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lastehoid

Prindi Home
 

Eralasteaias Kaur on alates 01.09.2016 avatud hoiurühmad 1,5 – 3-aastastele lastele.

Registreerumine lastehoidu ARNO süsteemi kaudu: http://piksel.ee/arno/rakvere/

1. Lapsevanema poolt tasutav kohamaksumuse osa kinnitamine hoiurühmas

1.1. Kinnitada alates 01. märtsist 2022.a uueks lapsevanema poolt tasutava kohamaksumuse summaks eralasteaia KAUR hoiurühmas 78.- eurot kuus lapse kohta.
Alus: Rakvere Linnavolikogu määrus 25.06.2014 nr 17 (Kohamaksu suurus tuleb ümbervaatamisele, kui Rakvere Linnavalitsus muudab Rakvere linna lasteaedade hoiurühmades kehtivat kohamaksu).
 
2. Toiduraha maksumuse kinnitamine

2.1. Kinnitada alates 01. detsembrist 2022.a toidupäeva hinnaks 3.50 eurot lapse kohta, millest Rakvere linn tasub 0,30 eurot ja lapsevanem tasub 3,20 eurot/päev.

 

Lisainfo lapsehoiuteenuse osutamise kohta Rakvere linnas http://rakvere.kovtp.ee/lapsehoiuteenus

Rakvere linna eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on sõimeealine laps:

  1.  kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rakvere linn;

Kõik lapsed, kes pole jooksva aasta 30.septembriks saanud 3aastaseks, loetakse sõimealisteks.

Web2
 
Web disain