Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Lasteaiast

Prindi Home
 
Eralasteaed Kaur tähistas lasteaia maja 60. sünnipäeva.
 
 
Ilusal kuumal kevadpäeval tähistas Eralasteaed Kaur Posti tänava maja
60. sünnipäeva. Lasteaia avamisest alates on Posti tänava majas
tegutsenud järjepidevalt lasteaed, mis on pakkunud lastele haridust ja
hoolt juba kuus aastakümmet.
 
Sünnipäevapeol olid kohal lapsevanemad, koostööpartnerid ja endised
töötajad. Tervituskontsert avati värskelt valminud lasteaia lauluga,
mille esitasid lasteaia lapsed. Eragümnaasiumi laulupoisid ja
Waldorflasteaia õpetajad rõõmustasid külalisi kaunite lauludega.
 
Lasteaia juhataja Ülle Jakobson tegi ülevaate lasteaia ajaloost, tuues
esile olulisi verstaposte ja saavutusi. Lasteaia omanik Anne Nõgu
tutvustas oma perioodi jooksul tehtud tööde ja tulevikuplaane. Endisi
töötajaid tänati Kauri linnukese meenega, mis sümboliseerib nende panust
ja pühendumust.
 
Külalistel oli võimalus külastada lasteaia rühmaruume ning hiljuti
augustis valminud hoiumaja. Endised töötajad olid õnnelikud, et said
taas kokku vanade töökaaslastega ja uudistada värskelt renoveeritud
rühmaruume.
 
Pidulik üritus jätkus ansambel „Idüll” meeleoluka muusika saatel
rikkaliku peolaua ääres. Kõik kohalviibijad nautisid meeldivat
seltskonda, jagades mälestusi ja kogemusi, mis on rikastanud nende
elusid.
 
Eralasteaed Kaur tänab kõiki, kes on olnud osa lasteaia teekonnast ning
aidanud kaasa selle arendamisele ja edule. 60 aastat on olnud täis
väljakutseid ja rõõmu, ning lasteaed vaatab optimistlikult tulevikku,
jätkates oma missiooni pakkuda lastele turvalist ja harivat keskkonda.
 

Posti tn 18a vabad kohad:


Soovijaid võtame vastu aastaringselt

Eralasteaed Kaur direktor


Lasteaiakoha taotlemine

Lasteaiarühmad komplekteeritakse avalduste registreerimise alusel kevadeti.
Uued rühmad alustavad tööd  1. septembril.

Avalduse saab kõige hõlpsamalt esitada Rakvere haridusteenuste haldamise
süsteemis ARNO.

Järgneva info leiate aadressilt:  http://rakvere.kovtp.ee/lasteaiad

Info lasteaia direktorilt
3244122


Eralasteaed Kaur on koolieelne lasteasutus, mis oma tegevuses lähtub Eesti Vabariigi Haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ning erakooliseadusest.

Lasteaed töötab kahes majas: Koidula 14 ja Posti 18a. Lasteaias on 7 rühma. Rühmad Pöialpoisid, Rõõmurullid ja Päikene asuvad Koidula 14 majas ning Rüblikud, Sipsikud, Lepatriinud ja Muumid Posti 18 a majas.

Meie põhiväärtused:

K - koostöö

A - austus

U - usaldus

R - rahulik rütm

Web2
 
www kujundamine