Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Roheline kool

Prindi Home
 

Rakvere Eralasteaed Kaur liitus Rohelise kooli programmiga  2018. aasta sügisel. 

Eralasteaed Kaur keskkonna põhimõtted ja eesmärgid

Eesmärgid:

 1. Kõik töötajad ja lapsevanemad teavad, et meie lasteaed on keskkonnasõbralik

 2. Lasteaia tegevusi planeerides arvestame keskkonna sõbraliku printsiibiga

 3. Oma tegevustesse kaasame lasteaialapsi leides neile jõukohaseid ülesandeid

Põhimõtted:

 1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva keskkonna vastu läbi vahetu kogemuse

 2. Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse

 3. Lasteaia Rohelise kooli tegemiste tutvustamine laiemale avalikkusele

 4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine

 5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine

 6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine

 7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine

 8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine

 9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel

 

Rohelise kooli meeskkonna töörühma protokoll-käskkiri

Rohelise kooli teemad ja strateegia

Keskkonna ülevaatuse küsimustik 2018 - 2019: lapsevanemad, õpetajad

Keskkonna ülevaatuse küsimustik 2023 - 2024: lapsevanemadõpetajad

Rohelise lasteaia töörühma koosolekud

Kanad lasteaias

Vaata alates 13:35

Kanaema haudumas (juuli 2020)

Silmapaistev edulugu 2019. Kanad lasteaias (Lääne-Viru Arenduskeskus Ettevõtlik kool) - video ja pildid 

Jäätmete sorteerimine 2019 - 2020

Meie tegemised:

Web2
 
www kujundamine