Lasteaiast Õppe-ja kasvatustegevus Lapsevanemale Rühmad Lastehoid Kontakt


 

Tunnustamine

Prindi Home
 

Lääne-Virumaa Arenduskeskus 

28.08.2019

Lääne-Viru arenduskeskus

tänab ja tunnustab

Rakvere Kauri lasteaeda

haridusprogrammi Ettevõtlik kool edulugude konkursil

osalemise eest edulooga

"Kanad lasteaias"

Haridusprogramm "ETTEVÕTLIK KOOL“

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus õppekava on tihedalt seotud päriseluga. Need on lood, kus küsides "mida õpiti?", peab selguma hoopis vastus küsimusele "kuidas õpiti?".

Selleks, et just need lood kõige parematest ettevõtlikest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid suuremale hulgale huvilistele jutustatud, toimub Maakondlike Arenduskeskuste eestvedamisel haridusprogrammi Ettevõtlik kool raames igal aastal üleeestiline edulugude konkurss “Õppimine on põnev!”, mille eesmärgiks on väärtustada ettevõtlikku hoiakut.

Konkursi raames tunnustatakse õpilugusid järgmistes kategooriates:

  • Parim heategu kogukonnale
  • Parim koostöö partneriga
  • Põnevaim tund
  • Parim noorte/laste algatus
  • Ettevõtlik lasteaed

Eestimaa õpib ja tänab 2019

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Sipsikute rühma lastevanemtae poolt esitati Aasta Õpetaja kandidaadiks rühmaõpetaja

Heidi Jakobson

Õpetaja Heidi Jakobson paneb eralasteaias Kaur „poodi“ mängides kassiiriks just selle lapse, kellele eriti meeldivad numbrid ning laseb reklaamid valmis joonistada kunstihingega noortel. Aga kui mõni laps arvab, et tema nüüd küll midagi teha ei oska, julgustab Heidi teda alati proovima – kunagi ei tea, milline anne võib nii avalduda. Peaasi, et lapsed teeksid asju koos ja aitaksid teineteist.

Õpetaja Heidi veedab koos oma lastega väga palju aega õues – saab ju matemaatikat õpetada ka käbisid kokku lugedes. Nõnda kasvavad lapsed loodusega rohkem kokku. Tema juhendamisel haudusid lapsed inkubaatoris munadest välja kanad – õpetaja oli ka pühapäeval poole ööni tööl, et uusi ilmakodanikke tervitada. Lasteaia kuuri ühte otsa loodi seepeale väike kanala ja jalutusaed, kus linnud nüüd askeldada saavad. Lapsed õpivad kanade eest hoolitsedes raiskamist vältima: üle jäänud hommikupuder läheb lindudele toiduks, lapsed saavad neilt vastu mune.
Heidi hoolitseb, et iga päev oleks lasteaias eriline – pidupäeval katab ta lõunalaua justkui restoranis ja õpetab lastele, kuidas viisakalt käituda. Ise on ta mõistagi suurepäraseks eeskujuks.


Konkurss Keskkonnakäpp

Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus. Selle tunnustusega soovime tõsta esile kõiki, kes on jätnud oma positiivse jälje mõne keskkonnateadliku algatusega või panustanud keskkonnasõbraliku haridustegevuse edendamisse.

Tunnustuse eesmärk on tõsta esile haridusasutusi, õpetajaid ja klassikollektiive ning mitteformaalse keskkonnahariduse keskuseid ja looduskoole tulemusliku tegevuse eest keskkonnateadlikkuse suurendamisel ja säästvat arengut toetavate väärtushinnangute ning hoiakute kujundamisel;

tunnustada haridusasutusi, kes on rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale; innustada tunnustamise kaudu ka teisi eraisikuid, kollektiive, organisatsioone ja ettevõtteid keskkonnasõbralikult tegutsema.

Tunnustuse sihtrühm on õpetajad, klassi- ja lasteaiakollektiivid, mitteformaalse keskkonnahariduse keskused, looduskoolid ja haridusasutused ning muud keskkonnaharidusega tegelevad organisatsioonid ja inimesed, kes on panustanud Eesti ühiskonnas keskkonnateadlikkuse ja keskkonnasõbralike väärtuste ning hoiakute kujundamisse või rakendanud meetmeid, millel on positiivne mõju keskkonnale.

ˇÜRII HINDAMISKRITEERIUMID

ˇüriil ei ole kohustust anda välja auhinda igas kandideerimise rühmas. Hindamine põhineb ˛ürii autoriteedil ja konsensuslikul otsusel. 

  • Innovatsioon/leidlikkus

Keskkonnakäpa kandidaadiks oleva tegevuse idee on innovaatiline/leidlik.

*Tegevuste/tulemuste ressursisäästlikkus

Tegevus on ellu viidud ressursisäästlikult, sh rahalised kulud on minimaalsed (kandidaadilt oodatakse paarilauselist ülevaadet tegevuste kulude; kasutatud, sh soetatud või laenatud vahendite kohta; toodetud infomaterjalide vms kohta).

*Positiivne mõju keskkonnale ja keskkonnateadlikkusele (väärtushinnangud, hoiakud, muutused osalejate käitumises, ressursside kasutus, keskkonnakaitse)

*Tegevuse mõju iseloomustavaid aspektid. Eelistatud on pikaajalised ja suure mõjuga projektid ja/või tegevused.

KANDIDAADID

  • ERALASTEAED KAUR RAKVERES

Talumunade haudumine inkubaatoris lasteaia rühmatoas.kuni laste silmeall koorus munast tibu. Lapsed jälgisid arengut munast koorumiseni ja kasvu kaks nädalat Laps sai tibu käes hoida.

AUHINNAD

Iga võitja saab Keskkonnakäpa auhinna. Kokku jagatakse kuni 26 auhinda, viis auhinda igas kategoorias ning eriauhind.

Igas kandideerimise rühmas on rahva eriauhinnad (viies kategoorias). Rahvas saab välja anda auhinna keskkonnasõbralikule õpetajale, klassile või õpilaste rühmale, koolile, lasteaiale ja keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile.

Eriauhinnana antakse ˛ürii poolt välja üks Innuka innovaatori Keskkonnakäpp.

Auhinna saajaid tunnustatakse auhinnagalal. Lisaks auhinnale saavad võitjad õiguse kasutada tunnustuse Keskkonnakäpp logo. Logo saab kasutada näiteks plakatitel, kleebistel, T-särkidel ja loomulikult ka elektroonilisel kujul veebilehtedel, Facebookis, videotes ja bänneritel.

ERALASTEAED KAUR SIPSIKUTE RÜHM

võitis konkursil 2 auhinda

Innukas innovaator 2018

algatus: Imeline koorumine

Rahva lemmik 2018

HEIDI JAKOBSON

KERSTI SEPIK

 

ÜLLE RAAM

Web2
 
Kvaliteetne kodulehekülg